Om Farmartjänst Vara AB
Vi ser till att saker blir gjorda

Vi på Farmartjänst Vara AB erbjuder allt från grönyteskötsel till snöröjning. Våra kunniga entreprenörer har stor kunskap och bredd inom alla våra verksamhetsområden. Med ett enda samtal kan du få så skilda saker gjorda, exempelvis grönyteskötsel, trädfällning, inhyrning av erfarna truckförare och röjning av snö på stora fabrikstak.

Större grönyteentreprenader sker i samarbete med Svensk Markservice och Peab.

Trädgård, mark- och grönyteskötsel

Vi tar hand om er mark- och grönyteskötsel oavsett vilken årstid det är. Det kan gälla vårstädning, höststädning eller städning någon annan del av året. Några utav våra arbetsuppgifter innefattar trädgårdsrensning, gräsklippning, häckklippning, beskärning av träd och buskar, trädfällning, rabattrensning samt maskinsopning.

Vid problem med mycket löv så erbjuder vi både lövkrattning och uppstädning med hjälp av lövsug och lövblås. Vi innehar även större gräsklippare och mindre hjullastare.

Snö och vinter

Vintern kan vara en besvärlig tid för många. Den kan bli lång, kall och snöfylld. Då kan det vara skönt att ha hjälpen nära till hands. Vi på Farmartjänst Vara erbjuder hjälp till både företag och privatpersoner, men även till kommuner med bland annat snöskottning, halkbekämpning och sandning.

Välkommen att kontakta oss!

Vi innehar
Liftkort
AB motorsågskort
Truckkort
Hetaarbeten
RA Röjsåg
BE körkort
Farmartjänst Vara startades 1988 av ett gäng lantbrukare som ville ha extraarbete under lågsäsong. Kärnan av verksamheten består fortfarande till störst del av lantbrukare men vi får allt fler entreprenörer som väljer att jobba heltid med Farmartjänst.
Magnus Andersson, Farmartjänst Vara AB