custom writingsbuy essay online professional essay help write my paper online

Hantering av personuppgifter
Vi behandlar dina personuppgifter med ansvar och respekt

Som en förutsättning för Din kundrelation med oss så behöver vi registrera uppgifter om Dig för att kunna fullfölja våra åtaganden och erbjuda Dig en bra service. En del uppgifter måste vi också registrera för att följa gällande regler och lagar inom de områden som vi omfattas utav. Exempelvis Rot- och Rutarbete, där vi måste samla in både personnummer och Fastighetsbeteckning för att fullgöra vårt lagliga uppdrag gentemot Skatteverket.

Inom Farmartjänst Vara AB har vi ett personuppgiftsansvar, vilket innebär att vi behandlar Dina personuppgifter med ansvar.
Du har gett oss ett förtroende som vi ska behandla med korrekthet och respekt.

De personuppgifter vi samlar in, samlas in i första hand direkt från Dig och Du har då rätt att få den information du behöver om varför respektive uppgift samlas in. Uppgifter som samlas in är namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, organisationsnummer, mobilnummer, fastighetsbeteckning samt eventuella övriga uppgifter som behövs för att vi ska kunna utföra ett så bra arbete som möjligt. Dessa uppgifter kompletteras och uppdateras så länge som du är kund hos oss.

Hos oss sparas kunduppgifter i vårt interna nätverk samt mailkorgar vilka gås igenom en gång per år för radering om inte uppgifter längre är aktuella. Vi sparar också kunduppgifter i vårt Tidsredovisningssystem samt i vårt Bokföringssystem där sparade uppgifter styrs av Bokföringslagen och måste sparas i 7 år.

Vi informerar också om att vi använder cookies på vår hemsida. Cookies är små datafiler som finns lagrade på datorns hårddisk eller i enhetens minne och de hjälper oss att förbättra våra Tjänster och din upplevelse samt att förstå vilka funktioner och vilka delar av våra Tjänster som är populära. Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta via din webbläsares sekretessinställningar.

Om vi skulle använda någon av Dina personuppgifter i Marknadsföringssyfte så måste vi ha ett aktivt samtycke ifrån Dig.
I dagsläget används inte Dina personuppgifter till detta ändamål utan vi samlar in och sparar ner Dina uppgifter enbart i syfte att ha en direkt kontakt med Dig. Du kan när som helst kontakta oss för information om vilka personuppgifter som finns sparade hos oss samt även begära att Dina personuppgifter rättas eller raderas.

Lagen som styr oss gällande detta heter Dataskyddsförordningen (GDPR) och träder i kraft 25 maj 2018. Den ersätter tidigare Personuppgiftslag (PUL) och hanteras av Datainspektionen.

Farmartjänst Vara startades 1988 av ett gäng lantbrukare som ville ha extraarbete under lågsäsong. Kärnan av verksamheten består fortfarande till störst del av lantbrukare men vi får allt fler entreprenörer som väljer att jobba heltid med Farmartjänst.
Magnus Andersson, Farmartjänst Vara AB
buy term paper essay writer register emotional support animal essays for sale pay for paper